Car renovation


The latest:

BLACHARSTWO LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE
Adam Jasiński

Bobrowniki
ul. Wiœniowa 2
67-106 Otyń
POLAND
tel: (+48) 601 784 143
tel.fax: (+48) 683 559 387
NIP:PL 925-151-20-21
Bank Spó³dzielczy o/Nowa Sól
76 9674 0006 0000 0014 3316 0001

Contact with owner
Adam Jasiński
Mobile: +48 601 784 143
Mobile: +48 603 110 866
e-mail: ajasinski55@gmail.com
Car RenovationComprehensive
Classic & Vintage
Car RenovationAuto Body
Repairing & PaintingCollision Repair